Uwaga! W nocy silny mróz!

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie przewiduje do jutra do godz. 10.30 temperaturę minimalną, która miejscami w nocy może spaść do minus 22 stopni Celsjusza. W dzień mróz nie będzie odpuszczał. Lokalnie utrzyma się na poziomie od minus 14 do minus 10 stopni.

Pomóż w zebraniu danych o grobach legionistów

Nawiązując do obchodzonego w ubiegłym roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zainicjował projekt pn. "Małopolska pamięta o Legionistach".

Herody i Draby na scenie w Mystkowie

Ponad 20 zespołów wystąpiło w XV Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych "Sądeckie Kolędowanie" w Mystkowie.

Niech żyje bal!

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Potoniec wziął dziś udział w balu karnawałowym dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "Nadzieja". Zabawa odbyła się w Rezydencji "Las Vegas" w Barcicach.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych (w obr. 116)

W wieku 80 lat zmarł po długiej chorobie Adam Śliwa, nauczyciel, z zamiłowania historyk, autor wielu monografii o podsądeckich miejscowościach. Pogrzeb Adama Śliwy odbędzie się dzisiaj (środa, 23 stycznia) o godz. 14.00 na Cmentarzu Gołąbkowickim w Nowym Sączu.

Już po raz dziewiętnasty odbył się Integracyjny Bal Karnawałowy dla dzieci zorganizowany przez Stowarzyszenie „Beskidzkie Więzi”, którego patronem honorowym był Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel. W hali sportowej MOSiR przy ul. Nadbrzeżnej bawiła się grupa kilkuset maluchów pod opieką studentów Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, pod kierunkiem wykładowcy Bogusławy Gaweł.

Podopieczni Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja" rozpoczęli nowy rok wspólnym balem karnawałowym. W radosnym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych a także prezesi zaprzyjaźnionych fundacji i stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Gniazdo ze Starego Sącza.

Ponad 200 mieszkańców osiedla Kochanowskiego spotkało się na tradycyjnym, noworocznym opłatku, który odbył się w dniu 24 stycznia. Spotkanie zorganizował Zarząd Osiedla, na czele z przewodniczącym a zarazem radnym Rady Miasta, Krzysztofem Ziają. Wśród zaproszonych gości obecny był zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Artur Bochenek.

Trwają prace związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Interaktywny Plac Zabaw Wodnych”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach naboru prowadzonego w 2018 roku - Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Zestawienie sprzedaży nieruchomości miejskich w latach 2008-2018, przygotowane w związku z interpelacją złożoną przez radnego klubu Koalicja Nowosądecka, Krzysztofa Ziaję. Z zestawienia wynika, iż Miasto Nowy Sącz sprzedało 10,6210 ha gruntu za kwotę 51 774 437,97 zł, co w przeliczeniu daje cenę 49 898,30 zł za ar.

23 stycznia 2019 roku weszło w życie zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie wprowadzenia wytycznych dla polityki oszczędnościowej w budżecie Miasta Nowego Sącza.

Ze względu na dużą ilość próśb mieszkańców, przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy na ul. Romana Dmowskiego na Osiedlu Helena, od dnia 1 lutego.

Bezpieczne ferie 2019 powoli dobiegają końca. Dzieci i młodzież Nowego Sącza spędziła ten czas m.in. na obiektach MOSiR-u przy ul. Nadbrzeżnej, ul. Na Rurach oraz na nowosądeckich lodowiskach.

Sądecka komenda otwiera swoje drzwi dla dzieci już 16. rok. W tym roku najmłodszą uczestniczką zajęć była ośmiomiesięczna dziewczynka. Dzieciaków chętnych do wizyty u sądeckich policjantów nie brakuje. Tak było również podczas Dni Otwartych realizowanych w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2019”.