Najbliższe posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki odbędzie się 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 13:00
w Sali Konferencyjnej w budynku głównym, przy Stadionie MKS „SANDECJA” S.A.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały, skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 181 wraz z autopoprawką.
2. Spółka Miejski Klub Sportowy "SANDECJA" S.A.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2019-06-12 09:08:17