Gala podsumowująca obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej

3 grudnia 2019 roku w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich odbyła się gala podsumowująca obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystości udział wzięli m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Podczas gali zostały wręczone statuetki osobom wspierającym policjantów w ich służbie. Wyróżnienia wręczono w następujących kategoriach: „Z historią w nowoczesność”, „Serce dla Policji”, „Nie ma Policji bez historii”, „Policja w literaturze”, „Policja – sport – prestige” oraz „Tradycja w służbie ludziom i ojczyźnie”. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, poseł Grzegorz Piechowiak, prezes Zarządu Lang Team Czesław Lang, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Anna Wesołowska, prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając, pisarka Katarzyna Puzyńska, prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi Jarosław Olbrychowski i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 z siedzibą w Katowicach Teresa Bracka.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Jako instytucja zorganizowana i szkolona na wzór wojskowy, Policja Państwowa miała być jedyną i jednolitą organizacją bezpieczeństwa na terenie całego państwa polskiego. W jej skład weszły jednostki milicji, policji komunalnej, część Straży Kolejowej oraz Straż Rzeczna. Podstawowym zadaniem Policji Państwowej była ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

Pierwszym komendantem głównym Policji Państwowej został Władysław Henszel. W całym kraju na szczeblu wojewódzkim utworzono komendy okręgowe, w poszczególnych powiatach – komendy powiatowe, w miastach i dzielnicach – komisariaty, a w najmniejszych gminach – posterunki.

Tegoroczne obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej wpisują się w szereg wydarzeń rocznicowych 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość została zorganizowana dzięki współpracy ze Związkami Zawodowymi NSZZP oraz wsparciu PKN Orlen.

Źródło: sejm.gov.pl