Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że ponownie zostały pobrane próbki wody Wodociągu Publicznego Tylicz w celu przeprowadzenia ponownych badań laboratoryjnych wody w zakresie przekroczonych parametrów.

Sprawozdania z badań wykazały, że woda w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wobec tego, postępowanie w sprawie nieprzydatności wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Tylicz zostało zakończone (

Wobec tego, postępowanie w sprawie nieprzydatności wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Tylicz zostało zakończone (https://nowosadecki.pl/pl/tylicz-zanieczyszczona-woda).

(olsz)