Dzisiaj kolejna grupa pań z kół gospodyń wiejskich działających w Powiecie Nowosądeckim poznaje formalno-prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich oraz zasady i terminy dotyczące rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

- Zachęcam do skorzystania z wiedzy naszych ekspertów – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Otrzymacie państwo informacje dotyczące tego, skąd czerpać środki na realizację waszych projektów. Również Starostwo Powiatowe stwarza takie możliwości.

Podczas szkolenia pt. „Formalno-prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich, zasady i terminy dotyczące rozliczenia z Urzędem Skarbowym”, Małgorzata Batkowska i Elżbieta Górka z US mówiły o obowiązkach podatkowych KGW, terminach rozliczenia z Urzędem Skarbowym i podpisie elektronicznym. Ponadto Elżbieta Bobak z biura rachunkowego powiedziała, w jaki sposób księgować dokumenty, co dokumentuje wydatek i przedstawiła zasady sponsoringu. Justyna Tokarczyk – dyrektor Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu omówiła możliwość pozyskania dotacji na realizację zadań publicznych w ramach realizowanych przez Powiat Nowosądecki konkursów ofert. Wojciech Wideł z ARiMR w Nowym poinformował o projektach realizowanych przez tę instytucję i możliwościach pozyskania środków finansowych.

Organizatorem spotkania było Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Sączu i Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska