Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się 26 maja br. (wtorek) o godz. 13:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza – druk nr 352;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020
 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019r. – druk nr 362.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019. 
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2020-05-21 13:43:28