Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Piątkowy przepis drogowy - dziś o strefie ograniczonej prędkości

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych opracowali krótkie przypomnienie przepisów dotyczących znaku B-43 „strefa ograniczonej prędkości”.

Znak B-43 „strefa ograniczonej prędkości” oznacza wjazd do strefy, na obszarze której nie wolno przekraczać prędkości zawartej na znaku. Należy pamiętać, że tego ograniczenia nie odwołuje skrzyżowanie. W takiej strefie dopuszczalna prędkość może być zmieniona na danym odcinku drogi znakami B-33 „ograniczenie prędkości”, jednak po ich odwołaniu obowiązuje znowu prędkość ze znaku B-43 „strefa ograniczonej prędkości”, aż do znaku B-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości”.

Dodatkowo, w miejscach gdzie możliwe jest niezauważenie znaku pionowego stosuje się powtórzenie znaku B-43 w oznakowaniu poziomym.

Znak B-43 „strefa ograniczonej prędkości” niejednokrotnie mylony jest z dużo częściej spotykanym znakiem B-33 „ograniczenie prędkości”, a przecież sposób ich odwołania jest całkowicie różny. Dlatego powyższe informacje pomogą właściwie interpretować znaki dotyczące dozwolonej prędkości.

strefa ograniczonej prędkości