Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki RM odbędzie się 11 września 2020 roku (piątek) o godz. 14:00 w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały, skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję RM, w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. – druk nr 426.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-09-07 16:44:25