Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Prezydent Ludomir Handzel Upamiętnił 40. rocznicę Strajku Okupacyjnego w WPK Nowy Sącz.
Wraz z przedstawicielami Komisji Międzyzakładowej NZSS „Solidarność” przy MPK Nowy Sącz, złożył kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym strajk.
 
 
W dniach 10 -14 września 1980 r. załoga WPK jako pierwsza w województwie nowosądeckim podjęła strajk okupacyjny, protestując przeciwko nadużyciom władz i żądając poprawy warunków bytu. Wzięło w nim udział około 400 pracowników, którzy przedstawili 12 postulatów.
 
 
- Chciałem pochylić czoła przed tymi, którzy właśnie ten potężny ruch społeczny 40 lat temu uruchamiali. Cieszę się, że są z nami legendy Solidarności. Mam nadzieję, że przed nami tylko lata spokojne, lata rozwoju – powiedział Prezydent Ludomir Handzel
 
  
 
              
 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-09-11 10:50:40