Informujemy, żeZarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział w Nowym Sączu, realizuje na zlecenie Urzędu Miasta Nowego Sączazadanie publiczne pn.„Organizowanie badań z zakresuprofilaktyki cukrzycy".

Badania skierowane sądo mieszkańców Nowego Sącza, u których stwierdzonocukrzycę.W ofercie przewidziano bezpłatne badania USG brzucha pozwalająceocenić zmiany w obrębiejamy brzusznej, szczególnie : wątroby,dróg żółciowychi pęcherzyka żółciowego, trzustki, śledziony, nerek, pęcherzamoczowego narządów rodnych u kobiet i gruczołu krokowego u mężczyzn.

Herb Miasta Nowego Sącza.

Jest to badanie , które powinno byćwpisane na listę badańwykonywanych cyklicznie, szczególnie u osób chorych na cukrzycę, która atakuje i wyniszcza cały organizm.Pomaga odpowiednio wcześniezdiagnozować nieprawidłowości w funkcjonowaniunarządów jamy brzusznej np. nerek , wątroby, trzustki itp.

Zapisy na badania prowadzone będąw terminie:od dnia 08 czerwca2021rdo 11 czerwca 2021 r. w godzinach 17.00 do 19.00 pod nr telefonu :509 847 397lub 514 138 570.

Liczba miejsc ograniczona. O terminie badańbędzie ustalony telefonicznie przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetykówpo zamknięciulisty zgłoszeń .

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Nowego Sącza.

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2021-06-08 12:49:19