Najbliższe posiedzenie Komisji Statutowo-Prawnej odbędzie się 26 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w trybie stacjonarnym w sali nr 15 w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowego Sącza.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-07-20 13:43:10