Najbliższe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RM odbędzie się 14 września 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję RM w sprawie przyjęcia apelu do Przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza o zwoływanie obrad Rady Miasta Nowego Sącza w trybie stacjonarnym – druk nr 680.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-09-10 10:37:15