Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki RM odbędzie się 11 października 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13:30 w trybie stacjonarnym w sali nr 15 w Ratuszu.

Tematyka posiedzenia:

  1. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
        - w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/673/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/388/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2020 roku;
       - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r.
  2. Przedstawienie zaplecza sportowego i jego funkcjonowania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
  3. Przygotowywane projekty na 2022 rok, dotyczące infrastruktury sportowej w Nowym Sączu.
  4. Omówienie bazy treningowej i rekreacyjno-sportowej, powstałej w 2019, 2020 i 2021 roku, jak również powstającej w 2021 roku.
  5. Przedstawienie koncepcji i pomysłów na działania dotyczące bazy sportowej, które z różnych powodów zostały niezrealizowane w 2019, 2020 oraz 2021 roku.
  6.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Autor: -
Dodano: 2021-10-07 10:47:03