Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 16 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Przedstawienie, omówienie i zaopiniowanie Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2021 rok.
2. Przedstawienie i omówienie rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok:
· Sadeckiej Biblioteki Publicznej;
· Miejskiego Ośrodka Kultury;
· Nowosądeckiej Małej Galerii.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2022-05-11 09:25:19