Najbliższe posiedzenie Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi odbędzie się 13 maja 2022 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Przedstawienie, omówienie i zaopiniowanie Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2021 (dział 921”Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”).
2. Przedstawienie i omówienie rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok:
· Sadeckiej Biblioteki Publicznej;
· Miejskiego Ośrodka Kultury;
· Nowosądeckiej Małej Galerii.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2022-05-11 09:21:16