W minionym tygodniu stolica Sądecczyzny gościła małych górali zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Wszystko za sprawą 29. Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór. O bezpieczeństwo uczestników tego międzynarodowego wydarzenia dbali sądeccy policjanci.

Święto Dzieci Gór trwale wpisało się w harmonogram imprez organizowanych w Nowym Sączu. Ten wyjątkowy festiwal daje dzieciom z różnych kręgów kulturowych możliwość poznawania bogactwa tradycji innych krajów i regionów, dzięki czemu najmłodsi uczą się tolerancji i szacunku dla swoich rówieśników z różnych stron świata.

Tegoroczne ŚDG rozpoczęło się 24 lipca br., a uczestnicy festiwalu po otrzymaniu symbolicznych kluczy do miasta, wyruszyli widowiskowym korowodem do Parku Strzeleckiego, gdzie odbył się koncert inauguracyjny. Codziennie aż do 30 lipca br. w amfiteatrze koncertowały polskie i zagraniczne zespoły biorące udział w festiwalu, a występ finałowy przyciągnął tłumy.

Przez cały czas trwania festiwalu nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym czuwali policjanci Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Fot. KMP w Nowym Sączu oraz www.swietodziecigor.pl