Najbliższe posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki RM odbędzie się 25 listopada 2022 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały, skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2022 Nr LIV/677/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2021 r. – druk nr 980.
2. Zaopiniowanie „Projektu uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2023” w zakresie objętym działaniem Komisji.
3. Zarządzenie przyznawania nagród trenerom i zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. „ Sandecja” Nowy Sącz.

Autor: KG
Dodano: 2022-11-22 14:32:04