Do 12 marca przyjmowane będą zgłoszenia do III Edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach społecznym, kulturalnym i edukacyjnym. Służy on także prezentacji i promocji aktywności KGW w zakresie działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności, kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych tradycji regionalnych oraz przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom.

- Koła Gospodyń Wiejskich to absolutnie polski fenomen – podkreśla małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. - To bardzo ważne, żeby idąc z duchem czasu, kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje.

Szczegóły dotyczące konkuru dostępne na stronie: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp