Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM odbędzie się 7 lutego br. (wtorek) o godz. 12:30 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie:
- skargi w zakresie pozostawienia wniosku o dodatek węglowy bez rozpoznania;
- skargi na niewłaściwe wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza i brak nadzoru nad kierownikiem MZD;
- skargi na działanie Dyrektora DPS-u;
- petycji dotyczącej skwerku przyparkingowego (ul. Młyńska/Matejki).
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2023-02-02 13:47:53