Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się 21 lutego br. (wtorek) o godz. 10:30 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały, skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta, w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2023 Nr LXXVI/913/2022 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 grudnia 2022 r. - druk nr 1035.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2023-02-15 13:16:17