Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj.:
a. WGN-8/2023; WGN-12/2023; WGN-13/2023; WGN-14/2023; WGN-15/2023; WGN-16/2023; WGN-18/2023; WGN-19/2023; WGN-20/2023; WGN-21/2023; WGN-22/2023; WGN-24/2023 - w załączeniu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 1030;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 1031;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 1032;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 1033;
- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2023 roku – druk nr 1029;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2023 Nr LXXVI/913/2022 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 grudnia 2022 r. - druk nr 1035.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2023-02-16 14:00:59