Dzisiaj (24.04.2023 r.) w sali insp. Marka Woźniczki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się narada podsumowująca pracę małopolskich policjantów w pierwszym kwartale 2023 r. Podczas narady zaprezentowano także plany na najbliższy okres.

W naradzie uczestniczył nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wraz ze swoimi zastępcami tj . I Zastępcą insp. Piotrem Morajko, insp. Tomaszem Drożdżakiem oraz insp. Rafałem Leśniakiem, a także  komendanci komend miejskich i powiatowych garnizonu małopolskiego oraz naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Naradę rozpoczął szef małopolskiej Policji  nadinsp. Michał Ledzion. Komendant serdecznie przywitał obecną kadrę kierowniczą. Następnie przedstawił problematykę oraz harmonogram spotkania, po czym oddał głos naczelnikom wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Na podstawie przygotowanych prezentacji  omówiono sytuację kadrową, jak również kwestie dyscypliny służbowej i doboru do służby oraz działań podejmowanych w ramach promocji zawodu policjanta. Podczas spotkania przedstawiono także pracę Wydziału Kontroli KWP w Krakowie. W dalszej części zaprezentowano wyniki pracy służb kryminalnych, w szczególności wzrost wykrywalności w tym wykrywalności przestępstw pospolitych.  Zostały przedstawione również wyniki pracy nowopowstałego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie, z wyszczególnieniem działań policjantów w zakresie poszukiwań osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania.
Kolejna prezentacja dotyczyła służby prewencyjnej. Omówiono  dynamikę zgłaszanych przestępstw pospolitych i interwencji oraz czas reakcji na zdarzenie,  a także wskazano ilość zatrzymań na gorącym uczynku, najczęściej zgłaszane przez mieszkańców kategorie zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, kwestię reakcji policjantów na poszczególne zjawiska, w szczególności na przemoc w rodzinie i działalność profilaktyczną. Poruszono także kwestię nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, ułatwiających pracę policjantów, tj. kamery nasobne oraz aplikację e-notatnik.
Przedstawiono również plany priorytetowe na najbliższy okres. Kolejno Naczelnik Wydziału Sztab KWP w Krakowie omówił zabezpieczenia dotychczasowych imprez masowych i planowanych  zabezpieczeń, w tym zabezpieczenia III Igrzysk Europejskich 2023. Podsumował także realizację  zadań Zespołu Negocjatorów Policyjnych, Zespołów Antykonfliktowych  i Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego oraz pracę  Sekcji Lotnictwa.
Kolejnym zagadnieniem odprawy było bezpieczeństwo ruchu drogowego. Opisano szeroki wachlarz działań profilaktycznych prowadzonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze, w tym akcję pn. „Odblaskowa szkoła”.
Następnie omówiono  zadania inwestycyjno-remontowe. Wymieniono ostatnio oddane obiekty oraz inwestycje będące w trakcie realizacji.
Na zakończenie odprawy, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion  podsumował zaprezentowane informacje i podziękował za trzymiesięczną pracę, której efekty zostały dziś omówione. Następnie szef małopolskiej Policji wydał kadrze kierowniczej polecenia dotyczące poszczególnych zagadnień.  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie również odnieśli się do przedstawionych wyników pracy poszczególnych pionów, dziękując za zaangażowanie w pracę.