• Prokuratura Okręgowa w Krakowie informuje, iż w okresie nie krótszym niż od dnia 20 kwietnia 2023 roku do chwili obecnej nieznani sprawcy podszywając się pod numer telefonu stacjonarnego przypisanego do Prokuratora Okręgowego w Krakowie, tj. 12 411 55 15 i podając dane osobowe Prokuratora Okręgowego w Krakowie, informują swoich rozmówców o wycieku ich danych osobowych i konieczności zabezpieczenia posiadanych przez nich środków finansowych poprzez przelanie ich i zdeponowanie na rachunku bankowym Prokuratury Okręgowej w Krakowie.