Dzisiaj, podczas obchodów 104. rocznicy powstania Policji, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył wyróżniającym się funkcjonariuszom Srebrne Jabłka Sądeckie. Towarzyszył mu Roman Potoniec – przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego.. Uroczystości odbyły się w Krynicy-Zdroju.

- Dziękuję wszystkim funkcjonariuszom za pełne poświęcenia i zaangażowania działania zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Sądecczyzny i odpoczywającym tutaj turystom. Dziękuję za waszą odpowiedzialną postawę, zapobieganie i zwalczanie przestępczości oraz za pomoc niesioną poszkodowanym. Jestem dumny, że w naszym regionie działają świetnie wyszkoleni policjanci, a ich przełożeni współpracują z samorządami dbając o bezpieczeństwo – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Srebrne Jabłko Sądeckie otrzymali: podinsp. Marek Opoka - ekspert Zespołu do Walki z Korupcją Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, kom. Sebastian Lubański - zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju, podkom. Ryszard Ogurek - zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, asp. szt. Marek Kosiński - specjalista Wydziału Kryminalnego, asp. szt. Jarosław Kuźma - starszy dzielnicowy Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Muszynie, asp. szt. Dariusz Tokarz - dyżurny Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Starym Sączu, Maria Mróz - pracownik Wydziału Kryminalnego, Stanisław Pyrek - pracownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.

W uroczystości, która odbyła się dzisiaj na deptaku przed budynkiem Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju, wzięli udział m.in.: Arkadiusz Mularczyk – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, parlamentarzyści, radni wojewódzcy, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, burmistrzowie i wójtowie z Sądecczyzny, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, Roman Potoniec – przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego i oczywiście przedstawiciele Policji: nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, insp. dr Krzysztof Dymura - Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, a także Justyna Tokarczyk – sekretarz Powiatu.

Fot. Maria Olszowska