Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego życzę wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom oświaty wiele energii, zapału do pracy i radości z przekazywania wiedzy młodym ludziom. Chciałbym, aby szkoły powiatowe były przyjaznym miejscem, w którym uczniowie, w komfortowych warunkach pobierają naukę i rozwijają swoje pasje.

Uczniom życzę, aby chłonęli wiedzę przekazywaną przez pedagogów, potrafili znaleźć czas na realizację zajęć pozaszkolnych, szlifowali swoje umiejętności i talenty, a przede wszystkim cieszyli się młodością, nawiązywali przyjaźnie i korzystali z możliwości wszechstronnego rozwoju.

Rodzicom życzę, by w nowym roku szkolnym mieli wiele powodów do dumy z osiągnięć swoich dzieci. Życzę też dobrej współpracy z nauczycielami, wychowawcami i opiekunami.

Całej społeczności szkolnej życzę, aby rozpoczynający się dzisiaj rok szkolny 2023/2024 był spokojny i bezpieczny!