Niebezpieczne miejsca na sądeckich drogach – policja ostrzega kierowców
W ramach kampanii "Zwolnij – niebezpieczny punkt", którą prowadzi Biuro Ruchu Drogowego KGP we współpracy z operatorem komunikatora Yanosik, wytypowano 10 miejsc na sądeckich drogach, gdzie kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości na temat zagrożeń na drogach i przypomnienie o konieczności przestrzegania przepisów.
  1. Start kampanii: 6 maja.
  2. Koniec kampanii: 2 czerwca.
  3. Lista 10 niebezpiecznych miejsc na Sądecczyźnie.
  4. Współpraca z aplikacją Yanosik.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, po analizie wypadków drogowych z lat 2021-2023, zidentyfikowało 535 miejsc w całym kraju, gdzie często dochodzi do zdarzeń drogowych. Wśród nich znalazło się 10 miejsc na Sądecczyźnie, które wymagają szczególnej uwagi kierowców.

W ramach kampanii, która potrwa od 6 maja do 2 czerwca, policjanci będą intensywnie monitorować te newralgiczne punkty. Dodatkowe patrole będą sprawdzać, czy kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, w tym limitów prędkości, czy prawidłowo wykonują manewry oraz czy prowadzą pojazdy w stanie trzeźwości.

Oprócz wzmożonej kontroli, kampania "Zwolnij – niebezpieczny punkt" przewiduje również wsparcie technologiczne. Kierowcy korzystający z aplikacji Yanosik będą ostrzegani o zbliżaniu się do niebezpiecznych odcinków za pomocą komunikatów głosowych i tekstowych.

Policjanci z lokalnej komendy podkreślają, że zwiększenie świadomości kierowców na temat niebezpiecznych miejsc na drogach oraz przypomnienie o konieczności zmniejszenia prędkości może znacząco wpłynąć na ograniczenie liczby tragicznych zdarzeń.

Poniżej lista wytypowanych niebezpiecznych miejsc na drogach Sądecczyzny:

Więcej informacji o akcji "Zwolnij – niebezpieczny punkt" można znaleźć na stronie internetowej policji.


Źródło: KMP w Nowym Sączu