Jakość powietrza stanowi ważny aspekt wpływający na zdrowie i codzienne życie mieszkańców. Smog Nowy Sącz jest problemem, szczególnie w okresie zimowym, kiedy to poziomy zanieczyszczeń powietrza mogą znacząco wzrosnąć. Dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy mieli dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji na temat jakości powietrza Nowy Sącz oraz poziomu smogu. Nasza aplikacja, aplikacja smog Nowy Sącz, to narzędzie stworzone z myślą o mieszkańcach miasta, pozwalające na bieżąco monitorować pomiar smogu Nowy Sącz. Dzięki niej, każdy ma dostęp do aktualnych danych dotyczących smogu Nowy Sącz dzisiaj, co umożliwia lepsze planowanie codziennych aktywności, zwłaszcza na świeżym powietrzu.

Zanieczyszczenie powietrza Nowy Sącz może mieć różnorodne źródła, w tym emisje z pojazdów, przemysłowe zanieczyszczenia oraz domowe sposoby ogrzewania. W okresach zimowych, kiedy to wzrasta zapotrzebowanie na ogrzewanie, poziomy pyłów zawieszonych i innych szkodliwych substancji mogą osiągać poziomy, które negatywnie wpływają na stan powietrza Nowy Sącz. Nowy Sącz poziom smogu jest wskaźnikiem, który powinien być śledzony przez wszystkich mieszkańców, szczególnie tych, którzy cierpią na choroby układu oddechowego czy sercowo-naczyniowego. Świadomość aktualnego stanu powietrza jest kluczowa dla ochrony zdrowia i zapobiegania długotrwałym skutkom zanieczyszczeń.

Nowy Sącz jakość powietrza wymaga stałego monitorowania, a nasza aplikacja dostarcza mieszkańcom niezbędnych informacji, aby mogli oni podejmować świadome decyzje dotyczące swojego zdrowia i aktywności. Zachęcamy do regularnego korzystania z aplikacji i śledzenia stanu powietrza, aby wspólnie pracować na rzecz czystszego i zdrowszego środowiska w Nowym Sączu.

Ważne jest również rozumienie norm dla prognozowanych zanieczyszczeń powietrza, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. Te normy określają dopuszczalne poziomy stężeń substancji szkodliwych w powietrzu, które mają kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia publicznego.

  1. Pył zawieszony PM10: Norma dla średniorocznego stężenia PM10 wynosi 40 μg/m³. PM10 to cząsteczki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, mogące zawierać substancje toksyczne, takie jak metale ciężkie czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Dopuszczalne przekroczenie średniego stężenia 24-godzinnego wynosi 50 μg/m³, przy czym takie przekroczenia mogą mieć miejsce do 35 razy w ciągu roku.
  2. Pył zawieszony PM2.5: Jest jeszcze drobniejszy i bardziej niebezpieczny dla zdrowia, ponieważ może przenikać do pęcherzyków płucnych i naczyń krwionośnych. Norma średnioroczna obniżała się z 26 μg/m³ w latach 2013-2014 do 20 μg/m³ w roku 2020.
  3. Dwutlenek azotu (NO2): Jego norma średnioroczna wynosi 40 μg/m³, a średnia 1-godzinna to 200 μg/m³, z możliwością 18 przekroczeń w ciągu roku. NO2 jest szczególnie szkodliwy dla układu oddechowego i odpornościowego.
  4. Dwutlenek siarki (SO2): Norma dla średniego stężenia 24-godzinnego wynosi 125 μg/m³, z możliwością 3 przekroczeń rocznie. SO2 drażni drogi oddechowe i może przyczyniać się do powstawania kwaśnych deszczy.

Znajomość tych norm jest niezwykle ważna dla mieszkańców Nowego Sącza, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie jakości powietrza w mieście i potencjalnego ryzyka dla zdrowia. Dzięki regularnemu śledzeniu danych z naszej aplikacji oraz mapy jakości powietrza, mieszkańcy mogą być na bieżąco z aktualnym stanem powietrza Nowy Sącz i odpowiednio reagować w dni, gdy poziom zanieczyszczeń jest wysoki.