Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Po rezygnacji Tomasza Michałowskiego z funkcji Prezesa Miejskiego Klubu Sportowego SANDECJA S.A., Rada Nadzorcza Klubu podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
 

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w formie konkursu, zgodnie z regulaminem dostępnym w siedzibie Klubu oraz zamieszczonym na stronie internetowej www.sandecja.pl i stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r., do godziny 16:00 w siedzibie Miejskiego Klubu Sportowego SANDECJA S.A. przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu.
 

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu MKS SANDECJA S.A.
 

Autor: Biuro Prasowe UM Dodano: 2019-04-11 10:07:56