Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego


Miasto Nowy Sącz oraz słowacka miejscowość uzdrowiskowa Wyżne Rużbachy będą wspólnie ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na zagospodarowanie rekreacyjne terenów zielonych ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 


 

13 maja Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel gościł u siebie w tym temacie Petera Martinka - starostę Wyżnych Rużbachów oraz Martę Hanečákovą - Dyrektor Centrum Czasu Wolnego ze Starej Lubovli. 

W ramach projektu w Nowym Sączu zaplanowano rewitalizację zdegradowanej ścieżki przyrodniczej, znajdującej się na terenie Lasku Falkowskiego. Ścieżka przyrodnicza zostanie wzbogacona o nowe elementy do gier oraz ćwiczeń na wolnym powietrzu.

Z kolei Wyżne Rużbachy ze środków Programu chcą zrewitalizować teren zlokalizowany przy dawnym kamieniołomie - tak zwane „Rzeźbiarskie Sympozjum”. 

Spotkanie u prezydenta, w którym uczestniczyła również dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Joanna Salabura, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury dr Marcin Poręba oraz Beata Klimek - Susuł, specjalista ds. współpracy zagranicznej, zakończyło się podpisaniem umowy partnerskiej w sprawie wspólnej realizacji projektu. 

Partnerzy chcieliby również, aby patronat nad przedsięwzięciem objął Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Polsce - Tomáš Kašaj.

[POBIERZ ZDJĘCIA]

 

Autor: Biuro Prasowe UM/AM Dodano: 2019-05-14 12:21:20