Najbliższe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  Publicznego RM odbędzie się 10 września 2019 r. (wtorek) o godz. 12:30  w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały, skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. – druk nr 217.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2019-09-06 10:28:15