Policja wsparła Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

We wtorek, tj. 8 października 2019 roku Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu oraz przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA Region Nowy Sącz przekazali na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach symboliczny czek na kwotę 2 500 złotych.

W uroczystym przekazaniu czeku uczestniczyli Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – insp. Jarosław Tokarczyk, przedstawiciele Stowarzyszenia IPA Region Nowy Sącz: przewodnicząca - Elżbieta Gargula, skarbnik – asp. szt. Sebastian Wójtowicz oraz kom. Franciszek Gawlik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie będący pełnomocnikiem Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Podczas spotkania kom. Gawlik podziękował za zorganizowanie charytatywnego górskiego rajdu pieszego, który miał miejsce 14 września 2019 roku, a z którego dochód przeznaczono na wsparcie Fundacji.

W rajdzie uczestniczyli policjanci i pracownicy cywilni z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Komendy Powiatowej Policji w Bochni, jak również Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

Celem działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach jest pomoc wdowom i dzieciom, osieroconym przez policjantów poległych na służbie. Realizacja tych celów następuje w wyniku następujących działań: zapomogi materialne i finansowe wdowom i sierotom po poległych Funkcjonariuszach Policji, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych, stypendia i pomoc materialną związaną z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie oraz dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach, dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.