Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Marian Dobosz wziął udział w uroczystości włączenia OSP w Kamiannej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Towarzyszył mu Ryszard Wąsowicz, kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

OSP w Kamiannej jest 41 jednostką w powiecie, funkcjonującą w KSRG. Z tej okazji starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski przyznał zasłużonym i wyróżniającym się druhom Srebrne Jabłka Sądeckie. Otrzymali je: Andrzej Gurba, Sławomir Totoś, Adam Stefaniak, Grzegorz Kołodziej, Mirosław Sekuła i Antoni Matuła. Tymi wyróżnieniami, w zastępstwie starosty, uhonorował strażaków Marian Dobosz.

Podczas uroczystości jednostce w Kamiannej przekazano sprzęt tnąco-rozpierający oraz lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Łabowej.

(szel)

Fot. Archiwum