Najbliższe posiedzenie Komisji Statutowo-Prawnej odbędzie się 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 14:00  w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie pod względem formalno-prawnym „Projektu budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2020”.
2. Zaopiniowanie pod względem formalno-prawnym projektu uchwały w sprawie skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2019 roku Nr KI-411/231/19 – druk nr 263.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2019-11-22 16:26:23