Sądecka Straż Miejska włączyła się w akcję „Bezpieczne Ferie 2020”. W pierwszym tygodniu ferii zimowych, funkcjonariusze spotkali się z dziećmi ze świetlic środowiskowych z osiedla Barskie, Kaduk, Szujskiego, oraz Wólki. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat zasad bezpiecznego zachowania się podczas spędzania czasu wolnego. Wydarzenie odbyło się w klubie „Kotłownia”.

Ferie w Straży Miejskiej

W drugim tygodniu ferii, strażnicy spotkali się z dziećmi ze świetlic środowiskowych z osiedla Gołąbkowice i Biegonice. Młodzi Sądeczanie zwiedzili budynek Straży, gdzie poznali szczegóły pracy dyżurnego Komendy Straży Miejskiej, komendanta oraz pracowników cywilnych i mundurowych. Ferie zakończyły się warsztatami, dotyczącymi bezpiecznego spędzania czasu wolnego.  Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali od strażników pamiątkowe upominki.

Ferie w Straży Miejskiej

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-02-11 14:46:21