Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Na terenie Powiatu Nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz są obecnie 22 osoby zakażone koronawirusem (powiat – 15, miasto – 7). Na terenie miasta mamy jednego ozdrowieńca. Dane na godz. 9.30.

Ponadto:

- 48 osoby przebywają na kwarantannie z polecenia Sanepidu (powiat - 39, miasto – 9),

- 278 osób przebywa na tzw. kwarantannie granicznej (powiat – 220, miasto – 58),

- 121 osób zostało objętych nadzorem epidemiologicznym (powiat –75, miasto – 46).

(olsz)

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu