Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Logo ruchu drogowego i paragraf

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na podstawie art. 2, 11, 33 Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz § 37, 40, 58 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych opracowali przypomnienie na temat podstawowych przepisów związanych z koegzystencją pieszych i rowerzystów na drodze.

Kiedy piesi mają pierwszeństwo ?

  • Na chodnikach i drogach dla pieszych. Kierujący rowerem korzystający warunkowo z w/w miejsc jest obowiązany ustępować miejsca pieszemu.
  • W strefie zamieszkania. Tutaj piesi mogą korzystać z całej szerokości drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami. [ grafika przedstawiająca znak D-40 „Strefa zamieszkania”.]
  • Na drodze dla rowerów, tylko w przypadku jeżeli pieszym jest osoba niepełnosprawna korzystająca z tej drogi z powodu braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. [grafika przedstawiająca znak C-13 „Droga dla rowerów”.]
  • Na wspólnej drodze dla rowerów i pieszych. [grafika przedstawiająca znak będący kompilacją znaków C-13 i C-16 „Droga dla pieszych i rowerzystów” z określeniem pierwszeństwa pieszych.

Kiedy rowerzyści mają pierwszeństwo ?

  • Na drodze dla rowerów z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej poruszającej się
    po tej drodze pieszo. [grafika przedstawiająca znak C-13 „Droga dla rowerów”.]
  • Na jezdni drogi ( piesi, którzy z uwagi na brak chodnika, drogi dla pieszych lub pobocza są zmuszeni korzystać z jezdni - mają ustępować miejsca nadjeżdżającym pojazdom,
    w tym również kierującym rowerami).

Ponadto:

Kompilacja znaku C-13 oraz C-16 informuje, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się po odpowiednich stronach drogi, tak jak zostało to zobrazowane na znaku. [grafika przedstawiająca znak będący kompilacją znaków C-13 i C-16 „Droga dla pieszych i rowerzystów” wskazujący że lewa strona drogi przeznaczona jest dla rowerzystów a prawa dla pieszych.]

Znajomość tych znaków i stosowanie się do nich to podstawa właściwej koegzystencji pomiędzy pieszymi i rowerzystami. Nie zapominajmy też o kulturze i wzajemnej życzliwości a także o zdrowym rozsądku.

Znaki oraz opis dotyczący koegzystencji pieszych i rowerzystów

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie