Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Męska dłoń ściska gumową piłeczkę podczas oddawania krwi, w tle inne osoby oddające krew

W ubiegłym roku w ramach akcji „100 litrów krwi na 100-lecie Policji” w garnizonie małopolskim zebrano ponad 200 litrów krwi! Natomiast w tym roku z okazji jubileuszu 95-lecia Policji kobiecej już od lutego zachęcamy wszystkich policjantów i pracowników Policji do włączenia się do akcji "95 litrów krwi na 95-lecie Policji kobiecej".

Zebrana krew pozwoli zabezpieczyć ten cenny dar dla chorych i potrzebujących ze szpitali i klinik naszego regionu. Akcję zgłoszono w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Krew można oddawać grupowo lub indywidualnie w RCKiK oraz w oddziałach terenowych.

W ramach tegorocznej akcji, 1 LIPCA zbiórkę krwi organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Odział Terenowy w Nowym Sączu.

Krew będzie można oddać w godzinach od 7 do 12, na terenie RCKiK przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9A w Nowym Sączu.