Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Do 30 września można składać wnioski o nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Nagrody mogą być przyznawane:

- zawodnikom z terenu Powiatu Nowosądeckiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

- trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Wnioski o nagrody i wyróżnienia mogą składać:

- jednostki realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

- związki sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej,

- organy jednostek samorządu terytorialnego,

- osoby fizyczne,

- inne podmioty

Wzory wniosków są dostępne w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, pok. 313.

(olsz)

Fot: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Fot. Maria Olszowska