Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Zarządowi powiatu nowosądeckiego udało się wyegzekwować realizację gwarancyjnych prac naprawczych na ponad półtorakilometrowym odcinku obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Dziś ten fragment obwodnicy wizytował starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Obwodnica zachodnia została wybudowana w rekordowo szybkim tempie w 2015 roku. Niestety już po kilkunastu miesiącach pojawiły się pierwsze pęknięcia na nawierzchni, które początkowo wykonawca naprawiał w ramach udzielonej 5-letniej gwarancji. Gdy uszkodzeń zaczęło przybywać odmówił dalszych napraw i przedstawiał opinie techniczne, które miały potwierdzać, że powstałe spękania to wina znacznie wyższego od zakładanego natężenia ruchu, w szczególności pojazdów ciężkich. Potwierdziły to badania przeprowadzone zarówno przez Powiatowy Zarząd Dróg jak i samego wykonawcę. Po wielu miesiącach negocjacji udało się wypracować kompromis. Wykonawca przedstawił program naprawczy, który polegał na tym, że na najbardziej zniszczonym odcinku drogi (1,5 km) nawierzchnia została rozebrana w całości, miejsca najgłębszych uszkodzeń zostały wzmocnione, a następnie na całej szerokości położono warstwę ścieralną. Całość prac (poza malowaniem linii) została zrealizowana przez wykonawcę na jego koszt.

Kierowcy korzystają z tego fragmentu obwodnicy od środy.

Fot. Paweł Szeliga