Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

 
 
 
 XXXV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się w czwartek,
8 października 2020 r., o godz. 16.00
w zdalnym trybie obradowania
 

 

1.Otwarcie Sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy czasowego udostępnienia specjalistycznego asortymentu rezerw strategicznych Nr BLrt-4420-2-U1/2020 - druk nr 433.

4.Zamknięcie Sesji.

 
 
 
 

Autor: -
Dodano: 2020-10-05 16:32:55