Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie Miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego Wojewoda Małopolski wydał Decyzję nr 49/2020 (Polecenie nr 123/2020) dotyczącą czasowego zawieszenia działalności na terenie miasta w terminie od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 13 września  2020 roku w następujących instytucjach:

·       placówki wsparcia dziennego,

·    dzienne domy i kluby seniora , w tym działające w ramach Programu Senior+ oraz inne placówki dla osób starszych,

·       środowiskowe domy samopomocy,

·       warsztaty terapii zajęciowej,

 

Dostosowując się do powyższej decyzji i mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza osób w podeszłym wieku i dzieci, Prezydent Miasta Ludomir Handzel poleca zawieszenie w podanym terminie działalność w/w placówek w tym: Świetlic Środowiskowych, Środowiskowego Domu Samopomocy i placówek prowadzących zajęcia dla seniorów.

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-08-28 14:42:20