Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza – druk nr 481;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019r. – druk nr 482;
- w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 483;
- w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom organizacyjnym – druk nr 480;
- w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza nr XXVII/271/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki kapitałowej – druk nr 484 wraz z autopoprawką;
- w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2021 roku – druk nr 478.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-12-23 12:28:10