Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

W przyszłym roku rozpocznie się kompleksowy remont Placu Krasińskiego. Tzw. „Kocie Planty” zmienią się nie do poznania.

- To kultowe miejsce na mapie Nowego Sącza. Przed nami pełna rewitalizacja tego miejsca. W końcu będziemy dumni z tego miejsca. Dziękuję za wsparcie radnemu Jakubowi Prokopowiczowi – powiedział prezydent Ludomir Handzel.

W ramach inwestycji przewidziano kompleksowe zagospodarowanie terenu położonego na skarpie, w tym.in.: trawniki, nasadzenia roślinności, zabiegi pielęgnacyjne istniejącej roślinności, remont, budowę i przebudowę nawierzchni utwardzonych, ogród sensoryczny, ogród dydaktyczny, zieloną ściana, zbiornik retencyjny podziemny wraz z nadziemnym, fontannę i ogród deszczowy, murki tworzące układ tarasów trawiastych na skarpie, stację solarną, ławkę solarną, ekologiczny plac zabaw i zjeżdżalnię terenową, tablice edukacyjne i informacyjne, oświetlenie terenu. Podstawowym założeniem inwestycyjnym będzie retencjonowanie występujących wód opadowych.

[POBIERZ ZDJĘCIA]

    

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-12-28 12:16:40