Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

W sali reprezentacyjnej Ratusza odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Ludomir Handzel mówił o konsekwencjach przyjęcia wraz z poprawkami budżetu na 2021 rok.

- Wraz z zespołem wypracowałem projekt ambitnego budżetu na przyszły rok. Były tam zamierzenia proinwestycyjne i utrzymujące to co dało się wywalczyć dla mieszkańców Nowego Sącza. Szkoda, że pewna grupa radnych uderza w Prezydenta Miasta Nowego Sącza, a w konsekwencji w Mieszkańców – mówił prezydent Ludomir Handzel. - Wczorajsza sesja rady miasta to atak na samorząd i powrót do czasów słusznie minionych – dodał prezydent.

Poprawka demoluje budżet zaproponowany przez prezydenta i niesie dla Mieszkańców Nowego Sącza:

 

 • brak krytego lodowiska,
 • zagrożenie dla Stadionu Miejskiego – K47,
 • rozchwianie MPK w celu likwidacji Karty Nowosądeczanina,
 • zniszczenia życia społecznego w mieście poprzez likwidację środków na wydarzenia kulturalne.

- Zgłoszenia do budżetu dotyczące inwestycji nie są poparte żadną analizą inżynieryjną i finansową. Większość tych inwestycji jest niedoszacowana i świadcząca o niekompetencji osoby, która zgłasza poprawkę – powiedział radny Józef Hojnor.

Radny Leszek Zegzda mówił o zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł w rozdziale „promocja jednostek samorządu terytorialnego” do 0 złotych.

- W mojej długiej karierze samorządowej nie spotkałem się z taką sytuacją. Podjęliśmy uchwałę o ogłoszeniu roku 2021 rokiem Bolesława Barbackiego, jednak nie mamy pieniędzy, by zorganizować i wypromować to wydarzenie.


Z uwagi na całkowitą likwidacje środków na promocje na wstępie warto zaznaczyć jak kształtował się budżet w zakresie promocji na przestrzeni ostatnich lat:

 • ROK 2018 – 872 838 zł
 • ROK 2019 – 600 000 zł
 • ROK 2020 – 513 025 zł
 • ROK 2021 – 300 000 zł (propozycja Prezydenta)

Radny Grzegorz Ledziński wymienił również wydarzenia, które były finansowane z budżetu przewidzianego na promocję. Są to:

 

 • Polonez pod Ratuszem
 • Nowosądecki Jarmark Wielkanocny
 • Nowosądecki Jarmark Anielski
 • Współorganizacja Forum Młodych Liderów
 • Festiwal Produktów Regionalnych
 • Nowosądecki Jarmark Bożonarodzeniowy

- Chciałbym sprostować informacje dotyczące dopłat do wody. Autorka poprawki twierdzi, że statystyczna nowosądecka rodzina zyska rocznie tysiąc złotych. To kłamstwo ponieważ opierając się na oficjalnych statystykach będzie to kwota powyżej 400 złotych. Miasto i tak dopłaca już osobom najuboższym, dlatego podejmowanie takich uchwał to drenaż finansów publicznych Miasta - powiedział radny Leszek Gieniec. 

Autor: Biuro Prasowe UM/JP
Dodano: 2020-12-30 15:48:50