Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Logistyka a oprogramowanie WMS - czy to duet idealny?

Branża transportowa i logistyczna to jedne z najważniejszych sektorów naszej gospodarki. Udowodnia to nie tylko ich rosnący udział w PKB, ale również doskonała kondycja firm tej branży, nawet w wyjątkowo trudnych czasach związanych z pandemią. Przedsiębiorstwa logistyczne wciąż się rozwijają, tworząc nowe miejsca pracy i konkurując efektywnie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Częstym wsparciem podejmowanych przez nich działań jest system WMS. Warto dowiedzieć się, czym jest oraz jakie korzyści można osiągnąć dzięki jego implementacji.

Co to jest WMS? Logistyka i nie tylko

W realizacji zadań stawianych przed przedsiębiorstwami z szeroko rozumianej branży logistycznej i spedycyjnej wyjątkowo ważną rolę odgrywa magazyn. W znacznym stopniu to od efektywności podejmowanych tam działań zależy to, czy podmiot będzie w stanie sprawnie realizować procesy i wywiązywać się ze swoich zobowiązań. – System WMS wspiera niemal wszystkie działania związane z magazynowaniem produktów – mówi ekspert firmy Kotrak, która zajmuje się dostarczaniem systemów WMS i innych rozwiązań IT dla biznesu. – Z jednej strony staje się znacznym ułatwieniem w codziennej pracy magazynu, z drugiej natomiast usprawnia obieg dokumentów czy informacji – dodaje.

Zróżnicowane zadania

Przed wdrożeniem warto dowiedzieć się nie tylko, czym jest WMS, ale również jakie realne możliwości daje podmiotowi. Przede wszystkim jest on częścią zdecydowanie bardziej rozbudowanego narzędzia, jakim jest system ERP (ang. Enterprise Resource Planning – zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa). Ten z kolei spogląda na całą organizację kompleksowo, pozwalając na koordynowanie wszystkich procesów i swobodną wymianę danych czy dokumentów. 

System WMS (ang. Warehouse Management System) odnosi się przy tym do procesów zachodzących w obszarze magazynu. Jest więc w stanie ewidencjonować zdarzenia (np. przyjęcie towaru, miejsce składowania towaru, jego warunki oraz inne parametry), a z drugiej strony zadbać również o właściwy obieg dokumentów dotyczących zdecydowanie szerszego procesu realizacji zamówienia. Dzięki temu programy WMS stają się wręcz niezbędne w procesie optymalizacji polityki składowania towarów i wykorzystywania możliwości posiadanych zasobów magazynowych. Coraz więcej osób wpisuje też w wyszukiwarkę internetową takie zapytania, jak co to WMS, co pokazuje, że narzędzie wzbudza duże zainteresowanie w świecie biznesu.

Jakie operacje wspomaga takie narzędzie?

Aplikacje tego typu wspierają zróżnicowane sektory działania magazynu, w tym choćby:

  • zarządzanie przepływem towarów,
  • koordynowanie przepływu dokumentów,
  • uzyskiwanie informacji o miejscu, warunkach składowania,
  • monitorowanie stanów magazynowych,
  • wydawanie dyspozycji,
  • monitorowanie etapu realizacji procesu,
  • sporządzanie raportów i optymalizacja działań magazynowych.

Jest to przy tym wyłącznie część funkcjonalności, jakimi dysponuje taka platforma. Prezentacja jej możliwości pozwala na lepsze zrozumienie, jak dużym wsparciem dla firmy staje się wykorzystanie rozwiązań informatycznych. Dotyczy to nie tylko firm logistycznych, ale również innych przedsiębiorstw, które w codziennej pracy bazują na wykorzystaniu powierzchni magazynowych.

Szersze środowisko

System WMS pozwoli na osiągnięcie zdecydowanie lepszych rezultatów, jeżeli będzie wpisany w zdecydowanie szerszy plan transformacji cyfrowej biznesu. Podstawą stają się wspomniane systemy ERP, umożliwiające kompleksowe zarządzanie podmiotem. 

Wyróżnia je przy tym modułowa budowa, pozwalająca na wyodrębnienie poszczególnych działów czy sektorów działania firmy. Warto skupić się również na rozbudowanych możliwościach analitycznych, jakie umożliwiają rozwiązania Business Intelligence. Systemy WMS są dla nich ważnym źródłem informacji, które mogą zostać wykorzystane w celu lepszej optymalizacji działań podejmowanych zarówno w magazynie, jak i w całej firmie.