Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych opracowali krótkie przypomnienie dotyczące podniesienia limitu prędkości do wyższego niż 50 km//h w obszarze zabudowanym.

Pliki do pobrania

  • 15.66 KB
    tekst odczytywalny maszynowo