Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Jeszcze z obostrzeniami ale mogliśmy przeprowadzić w dniu 02. maja otwarte zawody strzeleckie z okazji dnia Flagi Narodowej, Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja/1791/, oraz rocznicy zakończenia II Wojny Światowej/1945/. W zawodach udział wzięli sympatycy strzelectwa i sportów obronnych z Nowego Sącza i okolic dla których mimo nienajlepszych prognoz sprzyjała majowa pogoda.

Zawodnicy i sędziowie zawodów strzeleckich.


W 5 kategoriach strzeleckich odnotowano 70 osobo startów. Zawody zorganizował Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu przy wsparciu finansowym udzielonym przezStarostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

Strzelano z broni pneumatycznej i kulowej a najlepsze wyniki uzyskali:

Karabinek pneumatyczny Slavia / Kpn 10/
Szkoły Podstawowe: klasa 1-5
Dziewczęta: 1.Izabela Baran – 65 pkt, 2. Magdalena Fecko – 50 pkt,
Chłopcy: 1.Mateusz Liber – 94 pkt. 2. Filip Baran – 90 pkt. 3. Jan Baliczek -77 pkt.
Klasa 6-8: 1. Tomasz Poręba 94 pkt. 2 Zofia Dyrek 85pkt. 3. Nikola Kamycka 68 pkt.

W strzelaniu z karabinka kulowego najlepsze wyniki indywidualne osiągnęli w kat. open:

Karabinek Vostok / Ksp 10/ tarcza nr 1 i Ts 1
Kobiety :1.Małgorzata Gieniec–92 pkt,2.Magdalena Fecko–84 pkt, 3.Klaudia Pasiut – 82 pkt.
Mężczyźni:1. Marcin Ogórek – 90 pkt,2. Adam Baran – 90 pkt,3.Jan Baliczek – 89 pkt.

Uczestnicy w miłej atmosferze przy narodowych flagach w patriotycznym duchu spędzili wolny czas podnosząc swoje umiejętności strzeleckie i narodową świadomość. Zorganizowane zawody szczególnie dla młodzieży były żywa lekcją patriotyzmu i pamięci o symbolach i wydarzeniach ważnych dla każdego Polaka. Na podsumowaniu zawodów wręczono wyróżnienia dla aktywnych działaczy wspierających naszą działalność.

Wyróżnienia otrzymali: Sebastian Polański „Srebrne Jabłko Sądeckie” Kazimierz Baran okolicznościowy grawerton Organizacji Powiatowej LOK, Józef Fiut okolicznościowy medal 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Nagrody, puchary i medale ufundowane były przez Starostę Nowosądeckiego. Natomiastflagi narodowe ufundowane przez Urząd Miasta Nowego Sącza które wręczał dla najlepszych uczestników Tomasz Baliczek dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki i Grzegorz Fecko Radny Rady Miasta z osiedla Przetakówka.

Najwytrwalsi na zakończenie również otrzymali narodowe flagi. Zawody sędziowali instruktorzy strzelectwa sportowego LOK: Beata Frączek, Józef Fiut, Kazimierz Wróbel, Marcin Ogórek, Krzysztof Gozdecki, Stanisław Słaby, Robert Tomasik, oraz Marian Kolczak.

 

Autor: Krzysztof Gozdecki
Dodano: 2021-05-04 14:05:10