Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Rozpoczynają się rozgrywki sportowe ligi piłkarskiej. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski objął imprezę honorowym patronatem.

Na boiskach zmierzy się ze sobą 40 drużyn, które powalczą o Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego.

Szczegóły: http://lfsportevents.pl/ligaorlika/ i https://www.facebook.com/lfsportevents