Najbliższe posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki RM odbędzie się 24 maja 2021 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały, skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję RM w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Lokalnej Organizacji Turystycznej działającej w formie stowarzyszenia o nazwie Sądecka Organizacja Turystyczna – druk nr 586.
2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020”.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-05-18 10:20:35