Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 15 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 15:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Wydanie opinii do Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2020 rok.
2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium wraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza, dotyczącym wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2020 rok i wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-06-09 13:23:47